Development News

Development News

Development Awards Launched

The Minister of Finance – Mark Brown – is calling for nominations for a series of special awards to celebrate 50 years of development next year.

The winners of the awards will be announced at an awards dinner with the country’s Development Partners during the Development Partners Meeting in February next year.

The awards and the Development Partners meeting will be one of the many special events taking place next year to celebrate half a century of self-government in the Cook Islands.

Read more ...

Te kimi’anga no te ka tau no te au Akairo Turanga Akapuapinga

E kapikianga teia na te Minita o te Moni Mark Brown kite katoatoa rava kia tuku mai me kore kia tamanako mai i tetai au ingoa tangata me kore taokotai’anga tei tau kia oronga’ia tetai au Akairo no te Turanga Akapuapinga i roto nei i te Basileia ei tuanga no te akararangi’anga i to tatou 50 mataiti a teia mataiti ki mua (2015).

Ko ratou te ka manuia no teia au ‘Akairo Turanga Akapuapinga’ ka oronga’ia te reira kia ratou i te tuatau kai’nga’ma’nga a te au Patana Akatupu puapinga te ka rave’ia i roto i te marama ia Peperuare a teia mataiti ki mua.

Read more ...

Te Turu nei te Kuki Airani i te Ra o te au Basileia katoatoa i te takore’atu’anga i te rave angaanga tau’kore

Te akariro nei te Kavamani i teia ra akamaara’anga no teia nei ao i te takore’atu’anga i te rave angaanga tau’kore, ei ati’anga note tauturu i to tatou iti’tangata kia kore e tupu teia i roto i te Kuki Airani.

Kote Minita o te Moni ko Mark Brown kua tuatua aia e’e turanga puapinga teia note akamaroiroi i te au tangata e te au taokotai’anga e anoano nei i te ta’angaanga i ta ratou moni i roto nei i te Kuki Airani.

“E turanga meitaki to tatou i roto i teia nei ao. E ko tona aite’anga na te reira e akamaroiroi i te moni kia apai’ia mai ki roto i te Kuki Airani ei tauturu i to tatou iti’tangata.” i tuatua ai te Minita.

Read more ...